מחנה ההרפתקאות ליד הנחל

עומר קימה

> 37

הצטרפו לקבוצה של ילדים בני 8 כשהם בונים מחנה ליד הנחל ליד ביתם.

Write me a story about a group of 8-year-old children from a settlement in the lowlands are building a camp in the stream next to the house. fake

07/02/2024

ילדים
הרפתקאות
מחנה
חברות
יצירתיות
סיפורון - kimainnovate@gmail.com