התרנגול שהתעורר מאוחר

התעוררות מאוחרת

כשהתרנגול הכחול עם הכרבולת הסגולה פקח את עיניו, השמש כבר זרחה. 'וואו, איך זה קרה?' הוא שאל בתדהמה.

-1-
Sipuron.co.il

החיפוש אחרי פיתרון

התרנגול הכחול לא ידע מה לעשות. 'עליי למצוא פתרון!' הוא קרא ויצא להרפתקה בחווה.

-2-
Sipuron.co.il

הפגישה עם הכבשה הלבנה

בדרך, פגש את הכבשה הלבנה. 'אולי אני יכולה לעזור לך להתעורר בזמן!' היא אמרה בחיוך.

-3-
Sipuron.co.il

התוכנית החדשה

הכבשה הלבנה הציעה לשמור על התרנגול הכחול בלילות ולהעירו בבוקר בזמן. התרנגול התרגש והסכים מיד.

-4-
Sipuron.co.il

בוקר חדש

למחרת בבוקר, בדיוק עם זריחת השמש, הכבשה הלבנה העירה את התרנגול בזמן. התרנגול ציפצף בשמחה והחווה התעוררה לחיים.

-5-
Sipuron.co.il

לקחים לכולם

התרנגול הכחול למד לתכנן את זמנו טוב יותר ולזכות בחברים שתמיד שם בשבילו. 'הכל נעשה יפה כשאנו חולקים עוזרים!' הוא קרקר בשמחה.

-6-
Sipuron.co.il

הסוף...